Virus

Malicious Software โปรแกรมมุ่งทำร้าย

ปกติเราเรียกมันรวม ๆ ว่า ไวรัส แต่ที่จริงแล้วมันมีชื่อเฉพาะของมันเหมือนกัน

ซึ่งที่จริงแล้ว มันจะเป็น Malicious Software หรือ Malware ทั้งสิ้น เพราะมันสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งสร้างความเสียหายให้แก่ระบบ หรือผู้ใช้งานทั้งสิ้น

Virus: ไวรัสเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ติดไปกับไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะ โดยตัวมันเองไม่สามารถที่จะแพร่กระจายออกไปได้ แต่ต้องใช้ไฟล์ต่าง ๆ เป็นพาหะ โดยทำลาย หรือฝังตัวเองลงไปในไฟล์นั้น ๆ อย่างเช่น Love Bug ที่ติดไปกับไฟล์ .mp3 เป็นต้น ไวรัสอาจจะไม่ทำลายไฟล์ก็ได้ แต่สร้างความรำคาญ หรือทำให้เครื่องช้าลง เพราะมันแย่งชิงทรัพยากรระบบก็ได้

Worm: คนทั่วไปมักคิดว่า Worm เป็นไวรัส แต่วอร์มสามารถแพร่กระจายตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้พาหะอย่างไวรัส มักจะไม่สร้างความเสียหายให้กับไฟล์ แต่มันสร้างความเสียหายให้กับระบบเน็ตเวิร์คมากกว่า เนื่องจากสามารถส่งตัวเองโดยใช้ช่องโหว่ของโปรแกรม หรือระบบปฏิบัติการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และระบบเน็ตเวิร์ค และทำให้เครื่องที่ใช้อยู่นั้นช้าลง เนื่องจาก Worm ใช้ทรัพยากรของระบบอยู่

Malware: คือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อทำงานให้ความเสียหาย หรือขโมยข้อมูล รวมทั้งจำกัดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัว Malware ส่วนมากจะไม่แพร่กระจายด้วยตัวเอง แต่มักจะผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น ซีดี, แฟลชไดรฟ์, รวมทั้งอินเทอร์เน็ตด้วย

หลังกำจัดไวรัส Windows ล็อกอินแล้วล็อกเอ้าท์ทันที

เกิดจากไฟล์ userinit.exe หายไป (ก็ไวรัสมันตั้งชื่อว่า userinit.exe นี่) แต่จริง ๆ ไฟล์นี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ มันแก้ไข registry ให้ชี้มายังไฟล์ไวรัสต่างหาก
วิธีแก้ทำได้ง่าย ๆ (แต่กำจัดไวรัสให้หมดก่อนก็ดีนะ)