PHP

WordPress: เพิ่ม widget ให้กับธีมของเวิร์ดเพรส

มีงานด้านเว็บให้ทำ 2 งาน เลยเลือกใช้ WordPress เพราะมันใช้ง่ายกว่า Drupal ในสายตาคนทั่วไป (รวมทั้งพัฒนาง่ายดีด้วยสำหรับผม) แต่ยังไงก็ยังชอบ Drupal มากกว่าอยู่นะ ก็แค่เลือกใช้ CMS ให้เหมาะกับคน และกับงานเท่านั้นเองครับ

และบังเอิญจำเป็นต้องสร้าง widget ขึ้นมาเพื่อใช้งาน เลยเอาวิธีสร้าง widget มาเขียนถึงสักหน่อยครับ

การสร้าง widget ใน WordPress ทำได้โดยการ สืบต่อคลาส WP_Widget ในไฟล์ functions.php ออกมา โดยมีโครงสร้างที่จำเป็นดังนี้