Novel

หนังสือ: ไผ่แดง

วันก่อนมีคนเอาหนังสือไผ่แดงมาให้อ่าน ตอนแรกก็ไม่สนใจหรอก เพราะดูเหมือนจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมือง และศาสนา ซึ่ง ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้ว แต่พอลองอ่านดูแล้ว รู้สึกมันสนุกดีเหมือนกัน ไม่ได้หนัก หรือวิชาการมากจนน่าเบื่อ ถือว่าเป็นหนังสืออ่านเล่นที่สนุกดีเล่มหนึ่ง (ก็มันเป็นนิยายนี่นา)

ไผ่แดง เป็นหนังสือนิยายที่เล่าบรรยากาศชนบท ที่มีตัวนำอยู่ 3 คน คือ นายแกว่น สมภารกร่าง และผู้ใหญ่เจิม พูดถึงการต่อสู้กันแบบสนุก ๆ ระหว่าง ลัทธิคอมมิวนิสต์ (นายแกว่น) ศาสนาพุทธ (สมภารกร่าง) และ ผู้ใหญ่เจิม (ข้าราชการ) เป็นการปะทะคารมกันเป็นส่วนใหญ่ และบางครั้งก็ร่วมมือกันแก้ปัญหาบ้าง ซึ่งต่างคนก็ต่างมีจุดยืนที่แตกต่างกันไป

Tags: