Myanmar

เที่ยวพม่า: ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ผมวางแผนจะไปพม่ากันหลายรอบแล้วครับ รอบแรกเวลาไม่ลงตัว ก็เลยผ่าน รอบที่สอง มีการเลือกตั้งในประเทศพม่า เกรงนิดหน่อย ก็เลยผ่าน มารอบนี้คิดว่า ถ้าไม่ไปรอบนี้ รอบต่อไป พม่าคงจะเปลี่ยนไปกว่านี้แน่ เพราะตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้ว

ในตอนแรก ผมวางแผนว่าจะไปกันสองคนกับบอส แต่ผิดพลาดอยู่หลายอย่าง จนสุดท้าย ได้มาเป็นกลุ่มทั้งหมด 12 คน และแทนที่จะไปกันไม่กี่วันก็กลายเป็น 7 วัน (ความจริงไปแค่ 4-5 วันก็พอแล้ว) ซึ่งอันนี้ไม่โทษใครทั้งสิ้น เพราะข้อดีก็คือ ทำให้การท่องเที่ยวสนุกขึ้น และค่าใช้จ่ายลดลงครับ