Mother's Day

ของฟรีมีในโลก

จาก Pantip.com โดยคุณ ShioRamen

ที่มา: http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A8181454/A8181454.html

เรารักแม่: ผมอกหัก

วันหนึ่งผมอกหัก เก็บตัวเองอยู่แต่ในห้อง เนื่องด้วยจากผู้หญิงที่ผมรักมานานเธอจากผมไป ไปหาคนใหม่ ผมเลยเก็บตัวอยู่ในห้อง คิดจะฆ่าตัวตาย

แม่ผมกลัวผมจะทำอะไรลงไปโดยไม่คิดให้รอบคอบ จึงได้เรียกผมเพื่อที่จะคุยด้วย

แม่ถามผมว่า "ลูกเป็นอะไรไป" ผมตอบแม่ไปตรง ๆ ว่า "ผมอกหักอยากจะฆ่าตัวตาย"