Mollom

Spam on my site

หลังจากที่อัพเกรดเว็บเป็น Drupal เสร็จ ผมก็เข้ามาดูอยู่เรื่อย ๆ ไม่พบอะไรผิดปกติ นอกจากข้อมูลใน Google Analytic ที่มีจำนวนของ visitor ลดลงเรื่อย ๆ มันช่างน่าเศร้า...

แต่วันนี้เห็นว่ามีจำนวนความคิดเห็นโผล่ที่หน้าแรก... ใครมาโพสต์อะไรไว้หว่า พอตรวจสอบกลับพบว่าเป็น spam ทั้งนั้นเลย ไปตรวจสอบดูปาเข้าไป 29,284 ความคิดเห็นแล้ว คิดแล้วเหมือนไฟที่ลามอยู่ใต้ใบไม้ที่กองหนาทีบในป่ายังไงยังงั้น กว่าจะรู้ตัว มันก็ลุกลามกินพื้นที่ไปมากมายมหศาลแล้ว

ก่อนจะจัดการอะไรลงไป ก็มาหาสาเหตุก่อน เพราะผมได้ลง Mollom ซึ่งเอาไว้จัดการกับ spam อยู่แล้ว และพบว่า Mollom มีปัญหา แจ้ง error เกี่ยวกับการตั้งค่าการตรวจสอบ field ต่าง ๆ ของ Drupal มีปัญหา ตอนแรกที่อัพเกรดเสร็จ ผมตรวจสอบดีแล้วว่า มันไม่มีปัญหาอะไร เลยไม่ได้ดูอีก จนมาถึงวันนี้