MIUI

ปรับแต่งใช้ Android ROM: MIUI-ICS ใช้แรมน้อยลง

ครั้งก่อนเคยลองใช้ MIUI ไปครั้งนึง แต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ ไม่นานมานี้ลองใช้ MIUI-ICS อีกครั้ง พบว่า มันน่าใช้กว่าครั้งก่อนมาก ถึงมีจุดที่ไม่ชอบอยู่บ้าง เช่น การใส่กรอบพื้นหลังให้กับแอพต่าง ๆ และ การเรียงแอพที่ทำได้ค่อนข้างยุ่งยาก (หรือผมหาวิธีไม่เจอ?) แต่โดยรวมแล้วประทับใจดี

ปัญหาอย่างหนึ่งของ Android ICS สำหรับ HD2 คือ มันใช้แรมค่อนข้างสูง สำหรับ HD2 ที่มีแรมเพียง 448MB แล้ว มันจำกัดจำเขี่ยพอสมควร ทางออกหนึ่งคือใช้แอพตระกูล RAM Optimizer ทั้งหลาย แต่สำหรับผม ผมไม่ได้ใช้แอพ RAM Optimizer แต่ปรับอย่างนี้ (อันนี้ MIUI นะ ถ้าเป็น ROM อื่นบางตัวอาจจะไม่มี)