Google Docs

Evernote, Google Docs และ Office Web App

ผมใช้ Evernote จดอะไรต่อมิอะไรอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่ใช่จดเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการจดเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่า วันนี้มันเกิดเพี้ยนขึ้นมานิดหน่อย ก็พอจะทำใจได้ แต่พอจะพิมพ์โน้ตลงกระดาษ เกิดทำไม่ได้ขึ้นมา เพราะตัวเองใช้งานผ่านเว็บ ไม่ได้ใช้ผ่าน Client (ก็บน Ubuntu มันไม่มีโปรแกรมแบบ Native นี่) เลยมองหาที่จดใหม่ที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ด้วย และจัดการได้ดีพอสมควร (อย่างน้อยก็แบ่งหมวดได้ล่ะ) ซึ่งก็มีอยู่สองตัวในใจคือ Google Docs ที่ใคร ๆ ก็รัก กับ Office Web App ที่ใคร ๆ ก็ไม่รัก (ใคร ๆ หมายถึงคนรอบตัวผมนะ)