Creative Commons

มาทำความรู้จักกับ Creative Commons กันหน่อย

Creative Commons หรือ CC นั้นเป็นการจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของงานของเรา ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา แต่มีรูปแบบที่ยืดหยุ่นกว่า Copyrights มาก ซึ่งเจ้าของผลงานนั้น สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ให้ผู้นำผลงานไปใช้ได้มากขึ้น

สาเหตุที่ทำให้มี Creative Commons เกิดขึ้นเพราะ ในบางครั้ง ผลงานของเรานั้น ต้องการที่จะให้ผู้ที่เห็นผลงานของเรา นำผลงานนั้นไปใช้ต่อได้ อาจจะดัดแปลงแก้ไขได้ แต่การที่ใช้สิทธิ์แบบ Copyrights นั้น กลับทำอย่างนั้นไม่ได้