Check Sum

ตรวจสอบความเหมือนของไฟล์ด้วย MD5summer

หากต้องการู้ว่าทำไมเกมเครื่องนี้ถึงเล่นไม่ได้ (หรือจะเพราะเหตุผลอื่นก็ตามแต่) อยากรู้ว่าไฟล์ที่มีอยู่ในโพลเดอร์นี้ มันเหมือนกับชาวบ้านเขามากน้อยเพียงไร สามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรม hash ไฟล์ที่ชื่อว่า MD5summer

โปรแกรม MD5summer สามารถหาดาวโหลดได้จาก md5summer.org