Bonsai

ลองจับข่อยมาทำไม้แคระ

บังเอิญว่า อยู่ดี ๆ อยากได้บอนไซ... อยากลองทำบอนไซ หรือไม้แคระดูบ้าง ก็เลยหาไม้อะไรที่โตเร็ว ๆ มาลองทำ ระหว่างที่รอพิกุลมันโต และบังเอิญว่า หาสะตอบ้านไม่ได้ดังที่คาดไว้ (เป็นคนขุดทิ้ง ถอนทิ้งกับมือ แต่ดันลืมเสียได้) สุดท้ายความซวย (หรือโชคดี?) จึงมาตกที่ต้นข่อยด้วยเหตุฉะนี้