ตรวจสอบความเหมือนของไฟล์ด้วย MD5summer

หากต้องการู้ว่าทำไมเกมเครื่องนี้ถึงเล่นไม่ได้ (หรือจะเพราะเหตุผลอื่นก็ตามแต่) อยากรู้ว่าไฟล์ที่มีอยู่ในโพลเดอร์นี้ มันเหมือนกับชาวบ้านเขามากน้อยเพียงไร สามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรม hash ไฟล์ที่ชื่อว่า MD5summer

โปรแกรม MD5summer สามารถหาดาวโหลดได้จาก md5summer.org ขั้นแรกต้องสร้างขอมูล hash จากเครื่องที่เป็นต้นฉบับก่อน โดย

 1. เปิด MD5summer ขึ้นมา บนเครื่องอ้างอิง(เครื่องนี้ปกติทุกอย่าง) แล้ว browse ไปที่โฟลเดอร์นี่ต้องการ
 2. กดปุ่ม Create Sums
 3. โปรแกรมจะพามาหน้ารายละเอียดในโฟลเดอร์นั้น ซึ่งเราต้องการตรวจสอบทั้งหมดก็ให้กด Select All
 4. จากนั้นกดปุ่ม Add Recursively เพื่อที่จะให้โปรแกรม นำเข้าไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยลึกลงไปทั้งหมด (หากโฟลเดอร์นั้นมีไฟล์อยู่เป็นจำนวนมาก อาจจะช้าบ้าง)
 5. หลังจากนั้นกดปุ่ม OK แล้วโปรแกรมจะนำไปหน้าต่างใหม่ และทำการ สร้างค่า hash ให้
 6. เมื่อทำงานเสร็จ มันจะให้เราเลือกที่เก็บไฟล์ ให้เลือกที่เก็บที่ค้นหาได้ง่าย
 7. กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้ไป
 8. จัดการส่งไฟล์ .md5 ที่ได้จัดเก็บไว้เมื่อกี้ไปยังเครื่องที่ต้องการตรวจสอบ

ขั้นที่สองตรวจสอบโฟลเดอร์นี้กับ hash ต้นฉบับ โดย

 1. เปิด MD5summer ที่เครื่องนั้นออกมา แล้ว browse ไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบ
 2. กดปุ่ม Verify Sums แล้วเลือกไฟล์ .md5 ที่เป็นต้นฉบับ
 3. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบหาความแตกต่างของไฟล์ให้ โดยจะแจ้ง เป็นวงกลมสีแดงหน้าชื่อนั้น และดูได้ในส่วนของ Key ว่ามี Error เท่าไหร่ (Error ( จำนวนที่ผิดพลาด so far))
 4. หากไฟล์เหมือนกับเครื่องอ้างอิง ก็จะไม่มีหน้าต่างอะไรออกมาถาม ให้กด Close ไปได้เลย (ซึ่งถ้าโปรแกรมนั้นยังผิดปกติอยู่ก็ต้องมาจากสาเหตุอื่นแล้วล่ะ)
 5. หากมีไฟล์ที่ไม่เหมือนกับเครื่องอ้างอิง โปรแกรมจะถามว่า “ต้องการจะดูไฟล์ที่ผิดพลาดไหม” ให้ตอบ Yes แล้วไฟล์ที่ผิดพลาดจะถูกนำมาไว้ด้านบน
 6. หากไฟล์ไหนผิดพลาดก็ให้คัดลอกไฟล์นั้นจากเครื่องอ้างอิงมาทับเครื่องที่มีปัญหา
 • ไฟล์บางไฟล์อาจจะไม่เกี่ยวข้อง เช่น screenshot ของเกม หรือไฟล์ log ทั่วไป อาจจะไม่ต้องคัดลอกมาก็ได้ แต่หากไม่แน่ใจจะคัดลอกมาด้วยก็ไม่เป็นไร ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
 • หากไม่ต้องการให้ข้อมูล hash ของไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องติดมา ควรจะจัดการลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ออกก่อน (อาจจะย้ายลง recycle bin ก็ได้) แล้วจึงทำการสร้าง hash ของข้อมูลต้นฉบับ

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.