หลังกำจัดไวรัส Windows ล็อกอินแล้วล็อกเอ้าท์ทันที

เกิดจากไฟล์ userinit.exe หายไป (ก็ไวรัสมันตั้งชื่อว่า userinit.exe นี่) แต่จริง ๆ ไฟล์นี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ มันแก้ไข registry ให้ชี้มายังไฟล์ไวรัสต่างหาก
วิธีแก้ทำได้ง่าย ๆ (แต่กำจัดไวรัสให้หมดก่อนก็ดีนะ)

 1. บูตด้วยแผ่นติดตั้ง Windows XP
 2. เข้าโหมด Recovery Console (กด R) ซึ่งมันจะถามรหัสผ่านให้ตอบมันไป
 3. ไปที่ c:\windows\ (ปกติจะอยู่ที่นี่อยู่แล้ว)
 4. พิมพ์ ren userinit.exe userinit.exe.virus แล้ว Enter (หากกำจัดไปแล้ว มันจะแจ้ง error ไม่ต้องตกใจ)
 5. พิมพ์ cd system32 แล้ว Enter (มันจะย้ายไปที่ c:\windows\system32)
 6. พิมพ์ copy userinit.exe ../userinit.exe แล้ว Enter
 7. ออกจาก Recovery Console โดยการพิมพ์ exit แล้ว Enter
 8. บูตเข้า Winodws XP ตามปกติ
 9. เปิด regedit ขึ้นมา (ไปที่ Start > Run > พิมพ์ regedit แล้ว Enter)
 10. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\
 11. หาคีย์ Userinit แล้วดับเบิลคลิก แก้ใหม่ให้เป็น c:\windows\system32\userinit.exe
 12. restart เครื่องอีกที

ดัดแปลงมาจาก: http://www.computing.net/answers/windows-xp/logged-off-before-fully-logging-on/117147.html

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.