ปรับแต่งให้จอ LCD แสดงผลได้ชัดเจน

Windows

  1. ใช้ขนาดจอเป็น Native คือขนาดที่ทางโรงงานกำหนดมา(ปกติแล้วจะเป็นขนาดสูงสุดที่จอรับได้)
  2. ถ้าใช้ Clear Type แล้วเบลอ ให้เปิด Clear Type (เปลี่ยนเป็น Standard) โดยไปที่ คลิกขวาที่พื้นโต๊ะ เลือก Properties > แท็บ Appearance > ปุ่ม Effect > เลือก Use the following method to smooth edges of screen fonts เป็น Standard

Ubuntu(Linux)

  1. ใช้ขนาดหน้าจอเป็น Native เช่นเดียวกับ Windows
  2. คลิกขวาที่พื้นโต๊ะเลือก Change desktop background ไปที่แท็ป Fonts กดปุ่ม Details
  3. ส่วน Smoothing ให้เลือก Subpixel(LCD) และ Hinting ให้เลือก Slight เท่านี้ตัวอักษรจะอ่านง่ายขึ้นถึงจะไม่ดีเท่า CRT ก็ตาม แต่ว่า ภาพมันสวยกว่าเยอะ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.