วิธีใช้ Markdown

ขอออกตัวก่อนว่า จริง ๆ แล้วแก้ที่ /filter/tips ก็ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่อยากยุ่งกับ ไฟล์ข้างใน เลยขอสร้างเป็นหน้าเฉพาะการไปพลาง ๆ ก่อน

Input Format ที่มีให้เลือกใช้มีอยู่ 2 อย่างคือ Markdown กับ Filter HTML แต่ ผมบังคับเป็น Markdown ไว้เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบของ W3C Validator การใช้ Markdown น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด (โดยส่วนตัวแล้ว มันก็เขียนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนัก)

Node นี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ถ้าต้องการจะอ่านแบบรายละเอียดที่ลึกกว่านี้สามารถอ่านได้จากที่นี่ ขึ้นบรรทัดใหม่
เคาะ Space bar 2 ครั้งข้างหลังข้อความแล้ว Enter ครั้งนึง

ตัวอย่าง
ข้อความบรรทัดแรก
ข้อความบรรทัดที่สอง

ย่อหน้าใหม่
ทำได้โดย กด Enter 2 ครั้ง

ตัวอย่าง
ข้อความบรรทัดแรก

ข้อความบรรทัดที่สอง

จัดหัวข้อ
หากจะให้มีตัวเลขนำก็ พิมพ์ตัวเลข ตามด้วย . แล้ว วรรค 1 ครั้ง
หากไม่ต้องการตัวเลข ให้ใช้ * หรือ - หรือ + อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้ว วรรค 1 ครั้ง

ตัวอย่าง

  1. หัวข้อแรก
  2. หัวข้อที่สอง
  • หัวข้อแรก
  • หัวข้อที่สอง

ทำตัวหนา
ใช้ ** คร่อมข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง
ตัวหนา

ทำตัวเอียง
ใช้ * คร่อมข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง
ตัวเอียง

ต้องการแสดงคำพูดของใครสักคน
ใช้ > หน้าบรรทัดข้อความนั้น

ตัวอย่าง

Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.

สร้างลิงก์
ใช้ [คำที่ใช้ลิงก์](URL "หัวข้อเวลาเอาเมาส์ชี้")

ตัวอย่าง
[รายละเอียดของ Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax "Markdown WebSite")
รายละเอียดของ Markdown

แทรกรูปภาพ
ใช้ ![ข้อความแทนภาพ](/path/to/img.jpg "ข้อความเมื่อเอาเมาส์ชี้")

ตัวอย่าง
![WASD Logo](http://fingersports.net/images/WASDlogo.gif "FingerSports.net")
WASD Logo

แทรก โค๊ด

แทรก code

ให้ วรรค 4 ครั้ง หรือใช้ 1 tab นำหน้าบรรทัดนั้น ๆ หรือใช้ ~ 3 ตัวขึ้นวางไว้บรรทัดบน และล่าง ของส่วนที่เป็น code

ตัวอย่าง

~~~~~~

function disableThis(obj,state)
{
    obj.disabled = state;
}

~~~~~~

จะแสดงเป็น


function disableThis(obj,state) { obj.disabled = state; }

Note: รายละเอียดที่ลึกกว่านี้ สามารถดูได้ที่ Daring Fireball, Markdown Extra หรือ Advance Markdown Filter ที่ผมเขียนเพิ่มนะครับ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.