จันทรุปราคาสีแดง

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และจะเป็นจันทรุปราคาสีแดงด้วย เวลาประมาณ ตี 1:22 นาที ด้วยความอยากดูเลยตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว แต่ก็ตื่นมาเรื่อย ๆ ตอนก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 15 ปรากฏว่า ยังมองเห็นดวงจันทร์อยู่ทั้งที่มีเมฆมาก (มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาทั้งคืน) กะว่าจะได้ดูแน่ ๆ

พอตื่นมาตอนตี 1 ปรากฏว่า มีแต่เมฆ มองไม่เห็นดวงจันทร์... รออยู่นานแล้วก็ยังไม่เห็น เลยไปนอน...

ตื่นเช้ามานั่งดูคลิปนี้ ด้วยความเสียดาย และเสียใจ

โธ่ พระพิรุณไม่น่าทำกันได้ลงคอ

Comments

555

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.